Dagbok

Styret 2020/2021

Styret Siljeholmen Vel 2020/2021

Funksjon  Navn  Telefon  E-post 
LEDER Frank Lønberg 90 64 38 42 fl@realutvikling.no
KASSERER Jan Oscar Svae 93 21 49 08 jos@vns.no 
SEKRETÆR Vicki Tettum 91 39 20 79 vktettum@online.no
STYREMEDLEM Arne Kildal  90 17 71 42 arne.kildal@icloud.com
STYREMEDLEM  Pål Tohje
90 73 99 81 ptohje@gmail.com
STYREMEDLEM  Eli Volckmar 90 83 13 19 volckeli@online.no
REVISOR Lise Aaserud    
VALGKOMITE Mette Møller Mork
? ?
VALGKOMITE Helge Rosbach 90 53 61 30 helgerosbach@hotmail.com