Inndeling i Roder

Dugnad 2017

Flott innsats av rode Sør Vest med dugnad med blandt annet maling av Siljebuen (26 mai 2017).

Rullerende Dugnadsplan.

Ny rullerende plan for dugnad og Siljaden er Sør Vest (2017), Sør Øst (2018), Midt (2019), Øst (2020), Nord (2021) og Vest (2022), Sør Vest (2023) o.s.v.

DUGNAD 2014

Hyttene 877-890 (gamle nr.) er ansvarlig for vårdugnaden 2014.

PS: Noen hytter får både Siljaden og Dugnad samme år.
Årsaken til dette er at det er 14 hytter som kalles inn til dugnad og 10 hytter som arrangerer Siljaden. «Men det er slik det alltid har vært …»

DUGNAD 2013

Hyttene 891-905 er ansvarlig for vårdugnaden 2013.
Blandt annet er brua malt og døre reparert.

DUGNAD 2012

Hyttene 812-829 er ansvarlig for vårdugnaden 2012.
 
Dersom medlemmene har ønsker utover p-plasser, stier og nedfall av trær, kan disse sendes Jan Ombudstvedt jan.ombudstvedt@hotmail.com

LØRDAG 4. JUNI 2011

I år var hytte nr 830 til 844 ansvarlig for dugnadsoppgavene.

Takk for vel utført dugnad og god innsats! 😀


Lørdag 14 mai 2011 ble det i samarbeid med Stokken Båt & Motor og Hvaler kommune gjennomført en oppryddingsdugnad på parkeringsplassen på Stokken. Ca. ti personer deltok, og kommunen kjørte bort flere lass med søppel og skrot som i lengre tid har skjemmet området! Takk for vel utført dugnad! 😀