Siljaden
Siljaden 2019
Siljaden 2019 arrangeres
lørdag 20. juli 2019 kl 16:00.

Premier kan leveres til:

Steinar Knutsen hytte 202 Tlf: 91686272

eller

Frank Lønberg hytte 220 Tlf: 90643832
Siljaden 2017
Siljaden 2017 arrangeres
lørdag 15. juli 2017 kl 16:00.

Premier kan leveres til:

Eli Volckmar, Siljeholmen 250 (hytte nr. 815), mobil 90 83 13 19

eller

Jan Oscar Svae, Siljeholmen 61 (hytte nr. 874), mobil 93 21 49 08.
Siljaden 2016
Siljaden 2016 arrangeres
lørdag 16. juli 2016 kl 16:00.

Premier kan leveres til:

Arild Larsen, Siljeholmen 4 (hytte nr. 894), mobil 41 35 07 91

eller

Jan Oscar Svae, Siljeholmen 61 (hytte nr. 874), mobil 93 21 49 08.
Siljaden 2013

Siljaden 2013 ble arrangert lørdag 20.  juli 2013 kl 16:00.

Arrangementet ble avholdt i strålende sol og rekordstor deltagelse med hele 180 påmeldte deltakere. Komiteen hadde lagt ned et stort arbeid med å skaffe sponsorer og flotte gevinster. Også i år klarte komiteen å dele ut gratis is til deltakerne sammen med brus og boller. Resultatet ble fantastiske 11.500,-. Arrangørene fikk sin velfortjente applaus for flott innsats, engasjement.

Siljaden 2012

Siljaden 2012

Hyttene 853-862 var ansvarlig for arrangementet som gikk av stabelen lørdag 14.  juli 2012. Siljaden gikk med et pent overskudd kr 9.050,-

Siljaden 2011

Siljaden 2011

Hyttene 843-852 var ansvarlig for arrangementet som gikk av stabelen lørdag 16.  juli 2011.

Siljaden 2010

Siljaden 2010

Dette er en kort oppsummering av årets Siljade. Hyttene 833-842 var ansvarlig for arrangementet som gikk av stabelen lørdag 17. juli kl 16.00. Det var 123 betalende deltakere. Vi anslår at i overkant av 200 personer møtte opp. Deltakere, andre tilstedeværende og arrangmentskomite koste seg på en vellykket dag.

Aktivitetsliste:

1.      Plan- og arbeidsfordelingsmøte lørdag 3. juli

2.      Utsending av invitasjon pr e-post og opphenging av plakater (med oppfordring til å levere premier til barna og gevinster til loddsalget)

3.      Hente nøkkel til bua og avklare hva som er der, og hva som kan brukes.

4.      Kjøpe gevinster og premier

5.      Boller, kaffe, brus, pappbeger, søppelsekker, servietter o.s.v. ble bestilt på Kiwi og hentet på Siliadedagen. De sendte faktura til Siljeholmen vel v/kassereren. Kiwi sponset kringle til premie.

6.      Poengregistreringskort (7 forskjellige leker) befant seg i bua. Spørreleken blir laget ny hvert år slik at den er aktuell.

7.      Arrangementskomiteen møttes kl 14.00 på arrangementsdagen for å klargjøre for lekene. Flagg til brua og noe blomster befinner seg i bua.

      8.      Regnskap:          

Inntekter

Loddsalg

Kr 4.933

Deltakeravgift

Kr 1.230

Kostnader

Blomster

Kr    347

Gevinster

Kr 1.675

Kiwi

Kr 3.201

Overskudd

Kr   940