Vann & Avløp: September 2019

KLARGJØRING AV HYTTE FOR VINTEREN

AGRO & MILJØ kontaktinfo
Epost post@agro-miljo.no    Kontor tlf 69 33 42 14

 

KLARGJØRING AV HYTTE FOR VINTEREN:
Agro & Miljø utfører en rengjøring av pumpestasjonen på senhøsten (hytteeier skal få SMS).

Hytteeier bør selv "spyle" stikkledningen ved å la pumpekummen tømme seg minst 5 ganger ved å la vannet renne fra bad og kjøkken over en god periode.

Varmekabel som er tilkoblet pumpekummen skal alltid stå på om vinteren dersom ikke pumpekum står i oppvarmet teknisk rom.

Utvendig stoppekran for vann skal alltid stenges når hytta forlates for vinteren. For de som bruker hytta hele året og har en oppvarmet hytte trenger man kun å stenge tilførsel ved vannmåler. Forsikringsselskaper krever nå oftere at utvendig stoppekran skal være stengt ved lengre tids fravær (over flere måneder) ved en evnt.  vannskade grunnet strømstans etc.

Stoppekran for kloakk kan stå åpen da stasjon er forskynt med egen tilbakeslagsventil.

VANLIG DRIFT:
Avløpsvannet fra hytta skal pumpes videre.
For å unngå tilstopping må IKKE følgende kastes i toalettet:
* Filler
*Tekstiler
* Sanitærartikler (bleier og bind)
* Truseinnlegg
* Q-tips
* Våtservietter / Wipes
* Prevensjonsartikler
* Frityrolje og større mengder fett

Vi anbefaler på det sterkeste å bruke BLEKET toalettpapir.

Mere info her Flygt pumpestasjon PE 630 Montasje og Drift

Siljeholmen VA SA (drift) - Ordinært årsmøte 21 juli 2019

Årsmøte søndag 21. juli 2019:

Signert Årsmøtereferat 2019 Siljeholmen VA Utbygging og Drift
Forøvrig ble også disse to forslagene Behandling av innkomne forslag vedtatt.

Innkalling_ordinært årsmøte_Siljeholmen_Drift_21_07_2019_v2

Behandling av innkomne forslag

SVAD_Budsjett for Siljeholmen vann og avløp SA 2019-20 pr 19 juni 2019 v2
Arsavgift pr TILKOBLET hytteiere pr år = 4.200,- + mva = kr 5.250,-
Arsavgift pr IKKE TILKOBLET (tørre rør) hytteiere pr år = 2.770,- + mva = kr 3.462,50

SVAD_Stiftelsesdok_Siljeholmen VA_signert_24_01_2018 (med Vedtekter)

 

Siljeholmen VA Utbygging SA - Informasjon Des 2018

Siljeholmen VA Utbygging SA - Referat og Vedtekter Stiftelsesmøte 1 nov 2017 - Kostnader ved senere påmelding

Hei

Vedlagt referat fra Siljeholmen VA Utbygging SA stiftelsesmøte 1 november 2017, vi har nå passert en svært viktig milepel.

For de som ikke har meldt seg inn vannlaget er det svært viktig å være oppmerksom på ekstra kostnader som vil påløpe dersom man ønske å melde seg på et senere tidspunkt, se spesielt vedtektene §9 og SAK 9.

Nedenfor skissert hvilke ekstra kostander som vil påløpe ved senere innmelding:

* Innmelding frem til ca 12 november 2017
Ingen ekstra kostnader

* Innmelding fra ca 13 november til 1 desember 2017
Ekstra kostnader: ca kr 10.000 ekstrakostnader detaljplanlegging

* Innmelding fra 2 desember 2017 til 15 desember 2017
Ekstra kostnader: ca kr 50.000 ekstrakostnader detaljplanlegging og ekstraordinært 20% annleggsbidrag (SAK 9)

* Innmelding fra 16 desember 2017 til 23 februar 2018 (1 uke etter ekstraodinært årsmøte)
Ekstra kostnader: ca kr 80.000 ekstrakostnader detaljplanlegging, endringer søknad rammetillatelse og ekstraordinært 20% annleggsbidrag (SAK 9)

* Innmelding etter 23 februar 2018 (1 uke etter ekstraodinært årsmøte)
Ekstra kostnader: mere enn kr 100.000 ekstrakostnader detaljplanlegging, endringer rammetillatelse, endringer kontrakt entreprenør og ekstraordinært 30% annleggsbidrag (SAK 9)

Mvh
Arne Kildal
Mobil +47 901 77 142
arne.kildal@icloud.com f

Stiftelsesmøte onsdag 1. november 2017 kl 19.00 - Sted: Marche Vest (mot Hvaler)

Hei,

Det innkalles herved til Stiftelsesmøte for Siljeholmen Vann & Avløp onsdag 1. november 2017 kl 19.00 på Marche Vest, Rygge. Det er serveringsstedet i retning Hvaler.

Nedenfor link til endel informasjon som dere bes lese igjennom før møtet:
Stiftelsesdokumenter for Siljeholmen VA Utbugging SA

Det er også veldig fint om dere kan sende inn bekreftelsen for deltakelse i Vannlaget før møtet. Da bruker vi mye mindre tid på det.

Agenda på møtet om følger:

  • Registrering av deltakere, valg av møteleder og referenter
  • Presentasjon for-prosjekt
  • Oppdatering avtale grunneierne
  • Oppdatering avtale med kommunen
  • Foreløpig fremdriftsplan og finansieringsplan
  • Forslag til vedtekter
  • Annet

De som ikke kan delta, kan sende inn fullmakt til Esben Fiane (bruk bekreftelse deltakelse Vannlaget). Ville sette pris på om alle som skal delta kunne sende meg en kort mail.

Vel møtt.
Initiativtakerne
Esben Fiane og Arne Kildal